อุตสาหกรรมสิ่งทอใช้อุปกรณ์หลากหลายประเภทเพื่อบรรจุผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าในกระบวนการการขนส่งสินค้า  หากพูดถึงการทำบรรจุภัณฑ์สำหรับเสื้อผ้าแล้ว สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือการใช้และราคาของกล่องกระดาษ ซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย  ปัจจัยอย่างหนึ่งคือ GSM (กรัมต่อตารางเมตร) ของวัสดุ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญและยังเป็นตัวกำหนดคุณภาพและความแข็งแรงของกระดาษด้วย  กล่องกระดาษทำขึ้นจากแผ่นไม้อัด  แผ่นไม้อัดนี้มีแบบ 3 ชั้น 5 ชั้น และ 7 ชั้น  ความทนทานแข็งแกร่งของมันก็ขึ้นอยู่กับจำนวนชั้นของกล่องกระดาษนั่นเอง
 

ในการส่งสินค้าที่เสร็จแล้วไปยังจุดหมายปลายทางของผู้ซื้อ ผู้จัดจำหน่ายมักจำเป็นต้องใช้กล่องกระดาษที่มีคุณภาพดีในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับมาตรฐานของผู้ซื้อ  กล่องกระดาษจะต้องแข็งแรงพอที่จะเก็บสินค้าที่เสร็จแล้วไว้ได้อย่างปลอดภัย  หากคุณภาพกล่องไม่ดีพอ สินค้าอาจเสียหายระหว่างการขนส่ง และผู้ซื้อก็อาจร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้ามีตำหนิได้  กล่องกระดาษทุกกล่องควรมีแผ่นไม้อัดสองหรือสามชิ้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้การใช้ GSM ยังช่วยให้ผู้ผลิตสามารถวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของวัสดุและนำไปใช้ในการตัดสินใจขั้นตอนการผลิตสำหรับวัสดุนั้น ๆ ด้วย

วิธีการคำนวณการใช้กล่องกระดาษ

การใช้กล่องกระดาษหมายถึงการใช้แผ่นไม้อัด เพราะกล่องกระดาษทำมาจากแผ่นไม้อัดนั่นเอง  ขั้นแรกผู้จัดจำหน่ายต้องรู้รายละเอียดความยาว ความกว้าง และความสูงของกล่องก่อนที่จะสามารถคำนวณการใช้กล่องกระดาษ หรือการใช้แผ่นไม้อัดได้  ผู้จัดจำหน่ายเสื้อผ้าสามารถใช้สูตรคำนวณด้านล่างเพื่อคำนวณการใช้แผ่นไม้อัดสำหรับการสั่งซื้อแต่ละครั้งได้

การใช้กล่องกระดาษ หรือการใช้แผ่นไม้อัด = (ความยาว + ความกว้าง + พื้นที่เผื่อ) x (ความกว้าง + ความสูง + พื้นที่เผื่อ) x 2 / 10000

มาดูตัวอย่างกันเลย

ถ้าหากกล่องกระดาษมีความยาว 60 ซม. กว้าง 46 ซม. และสูง 28 ซม. และจำนวนกล่องทั้งหมดคือ 200 กล่อง

การใช้กล่องกระดาษ หรือการใช้แผ่นไม้อัด = (ความยาว + ความกว้าง + พื้นที่เผื่อ) x (ความกว้าง + ความสูง + พื้นที่เหลือ) x 2/ 10000

หลังจากใส่ตัวแปรเข้าไป = (70 + 50 + 6) x (50 + 36 + 4) x 2 / 10000

                   = 2.268 ตารางเมตรต่อกล่องหนึ่งชิ้น

การใช้ทั้งหมดสำหรับ 100 ชิ้น = 2.268 x 100 = 227 ตารางเมตร

 

สูตรคำนวณสำหรับราคาของกล่องคือ (ความยาว + ความกว้าง + พื้นที่เผื่อ) x (ความกว้าง + ความสูง + พื้นที่เผื่อ) x 2 / 10000 x อัตราต่อตารางเมตร

งั้นมาทำความเข้าใจกับกระบวนการการคิดราคากันเลย  สมมุติว่าอัตราต่อตารางเมตรมีค่าเท่ากับ $ 0.80

ราคากล่อง (ต่อชิ้น)

= (ความยาว + ความกว้าง + พื้นที่เผื่อ) x (ความกว้าง + ความสูง + พื้นที่เหลือ) x 2/ 10000 x อัตราต่อตารางเมตร

= (70 + 50 + 6) x (50 + 36 + 4) x 2 / 10000 x $ 0.80

$ 1.814 / ชิ้น

 

สำหรับ 100 ชิ้น ราคากล่องทั้งหมดจะเป็น $1.814 x 100 = $181.44

 

คุณสามารถคำนวณราคากล่องกระดาษกับแผ่นไม้อัดจากขนาดของมันพร้อมกับหน่วย FPS ในสูตรเหล่านี้ได้ด้วย

ขนาดกล่องกระดาษ = (ย+ก+5)” x (ก+ส+2)” x ต่อราคาตารางฟุต

                                144

 

ขนาดแผ่นไม้อัด = (ย+5)” x (ก+2)” x ต่อราคาตารางฟุต

                          144

เครื่องอัดลมADICOMP – DELTA | ผู้นำด้านเครื่องปั๊มลมอุตสาหกรรม ระบบเครื่องอัดอากาศและเครื่องอัดแก๊ส จาก Vienza – Italy สำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภทและระบบลมอัดครบวงจร

บริษัทนําเข้าแรงงานต่างด้าวบริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด | บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้เงื่อนไข MOU

โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์บริษัท ชารีรักษ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด | เป็นโรงงานรับผลิตเครื่องจักร Automation ตามแบบ รับผลิตชิ้นงานโลหะ ตัดพับเหล็ก ตามแบบ บริการผลิตงานโลหะ

 ท่อเหล็กดำบริษัท เอ็น เอส สตีล จำกัด | นำเข้า-จำหน่ายปลีก-ส่ง ท่อเหล็กดำ , ท่อเหล็กประปา ,ท่อสแตนเลส ,วาล์วน้ำประปา , วาล์ว KITZ ,หน้าแปลน,หน้าแปลนเหล็ก