ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของการใช้กล้องวงจรปิด​

ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของการใช้กล้องวงจรปิด​

เทคโนโลยีเป็นดาบสองคม กล้องวงจรปิดเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของเทคโนโลยีปัจจุบันซึ่งถูกใช้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน แต่เช่นเดียวกับนวัตกรรมอื่นๆกล้องวงจรปิดมีข้อเสียเช่นเดียวกัน ถ้าคุณคิดจะติดตั้งกล้องวงจรปิดที่บ้านหรือที่ทำงานแต่ยังสองจิตสองใจบทความนี้จะช่วยให้คุณหายสับสน