จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณถูกฟ้าผ่า

จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณถูกฟ้าผ่า

สายฟ้าเป็นภัยคุกคามธรรมชาติที่อันตรายรุนแรงอันดับที่ 2 รองจากน้ำท่วม แม้ว่าพลังงานของสายฟ้าที่กระทำต่อมนุษย์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะก่อให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงต่อร่างกายและจิตใจ รวมถึงการเกิดแผลไหม้ และสูญเสียการมองเห็น