ผลกระทบของฟ้าผ่า

ผลกระทบของฟ้าผ่า

ความเสี่ยงที่สิ่งก่อสร้างจะถูกฟ้าผ่านั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ ความสูงของอาคาร จำนวนฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นในบริเวณนั้นๆ อาคารนั้นถูกล้อมรอบไปด้วยสิ่งอื่นๆที่สูงกว่าหรือว่าแยกตัวออกมาอยู่หลังเดียว และอื่นๆ