ประเภทของระบบการป้องกันผลของฟ้าผ่า

ประเภทของระบบการป้องกันผลของฟ้าผ่า

หลักการในการป้องกันคือการสร้างจุดปะทะทีต้องการสำหรับฟ้าผ่าหนึ่งจุดหรือหลายๆจุดโดยการใช้วัสดุที่มีความต้านทานไฟฟ้าต่ำหรือวัสดุตัวนำไฟฟ้า จุดปะทะเหล่านี้จะนำไฟฟ้าและทำให้กระแสไฟฟ้าค่อยๆลดลงโดยการส่งผ่านสู้พื้นดิน ระบบรองรับนี้จะสามารถจับสายฟ้าและกระจายออกให้ลดลงในขณะเดียวกันก็ให้การปกป้องแก่โครงสร้าง ซึ่งประเภทของระบบป้องกันฟ้าผ่าสำหรับปกป้องโครงสร้างมีอยู่ด้วยกันห้าแบบสัญญาเช่า