ระบบการเตือนฟ้าผ่าทำงานอย่างไร

ระบบการเตือนฟ้าผ่าทำงานอย่างไร

อันตรายจากฟ้าแลบจะลดลงได้จากการวางแผนระดับสูง ขั้นตอนหนึ่งสำหรับโปรแกรมความปลอดภัยนี้ควรรวมถึงเครื่องเตือนภัยด้วย เครื่องตรวจฟ้าแลบเป็นเครื่องที่จะตรวจไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากฝนฟ้าคะนอง ระแบบเหล่านี้สามารถให้คำเตือนแต่เนิ่นๆได้เพื่อที่จะทำการปิดระบบการทำงานที่อันตรายลงก่อนจะเกิดฟ้าผ่าได้ เครื่องตรวจจับเหล่านี้ก็อาจส่งสัญญาณปลอดภัยหลังความเสี่ยงของฟ้าผ่าได้ผ่านไปแล้ว ชุดตรวจจับบางชนิดอาจช่วยคุณถึงปัญหาเรื่องการเตือนภัย ความรับผิดชอบ และความรอบคอบได้