หน้าที่ของระบบตรวจจับความเร็วยานพาหนะในการจัดการการจราจร​

หน้าที่ของระบบตรวจจับความเร็วยานพาหนะในการจัดการการจราจร​

ความเร็วของยานพาหนะเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดต่อการเกิดอุบัติเหตุทางจราจร

สำหรับอุบัติเหตุทางจราจร เรื่องของการบาดเจ็บ ความรุนแรง และการเสียชีวิตนั้นล้วนได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัจจัยเสี่ยงอย่างความเร็วของยานพาหนะ โดยเฉพาะภายในตัวเมืองที่เกือบครึ่งของผู้ขับขี่ขับเกินลิมิตความเร็วที่กำหนดไว้ เมื่อการใช้รถใช้ถนนสิ่งที่ขาดไม่ได้ การควบคุมความเร็วจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง