อะไรคือระบบป้องการฟ้าผ่า(LPS)?​

อะไรคือระบบป้องการฟ้าผ่า(LPS)?​

ระบบป้องการฟ้าผ่า(LPS)คือระบบที่ให้การทำงานที่เมื่อสายฟ้าผ่าจะถูกกระจายออกซึ่งอาจจะเข้าสู่หรือหลุดจากโลกโดยไม่ผ่านและทำให้เกิดความเสียหายส่วนบุคคล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แล้วโครงสร้างไม่นำไฟต่างๆอย่างเช่นอาคาร ดังนั้นระบบป้องกันฟ้าผ่าไม่ได้ป้องกันไม่ใช้ฟ้าผ่า แต่ช่วยให้มีการควบคุมมันและป้องกันความเสียหายโดยการใช้ตัวต้านทานต่ำเป็นส่วนสำหรับกระจายพลังงานของฟ้าผ่า