การจำแนกประเภทและการใช้งานของปั๊มอุตสาหกรรม

เครื่องสูบน้ำชนิดต่าง ๆ มีวางจำหน่ายในท้องตลาดและมีการใช้งานที่หลากหลายการเลือกเครื่องสูบน้ำจะขึ้นอยู่กับระยะทาง ปริมาณ และอัตราที่คุณต้องการเคลื่อนย้ายของเหลว ซึ่งบทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจปั๊มอุตสาหกรรมและการใช้งานประเภทต่างๆ