ความเสี่ยงที่สิ่งก่อสร้างจะถูกฟ้าผ่านั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ ความสูงของอาคาร จำนวนฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นในบริเวณนั้นๆ อาคารนั้นถูกล้อมรอบไปด้วยสิ่งอื่นๆที่สูงกว่าหรือว่าแยกตัวออกมาอยู่หลังเดียว และอื่นๆ

หากอาคารนั้นไม่มีสายล่อฟ้า ส่วนมากฟ้าจะผ่าลงจุดสูงสุดของอาคารและกระแสไฟฟ้าจะหาทางเคลื่อนลงสู่ผืนดินโดยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ไม่ว่าจะผ่านเสาอากาศ โครงสร้างคอนกรีต ท่อ หรือสายเคเบิล กระแสไฟฟ้าเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดการหักพัง ประกายไฟ และความเสียหายต่อทั้งคนและเครื่องใช้ภายในอาคาร นอกจากนี้ความอันตรายยังเพิ่มสูงขึ้นหากโครงสร้างอาคารนั้นมีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่เป็นพิษ ไวไฟ หรือระเบิดได้ ฟ้าผ่าสามารถก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสแก่บุคคลหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตเนื่องมาจากไฟฟ้าแรงสูง

ผลกระทบโดยตรง

ผลของความร้อน

เกี่ยวข้องกับปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากฟ้าผ่า ส่งผลให้เกิดการหลอมละลายจนเกิดเป็นรูหลากหลายขนาดในบริเวณที่วัสดุต้านทานไฟฟ้าสูงนั้นๆถูกกระทบ สำหรับวัสดุที่มีความสามารถในการเหนี่ยวนำไฟฟ้าไม่ดีนัก พลังงานปริมาณมากจะถูกปล่อยออกมาในรูปของความร้อน น้ำที่เป็นส่วนประกอบในวัสดุนั้นจะระเหยออกมาจนทำให้ความดันบริเวณนั้นๆสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และอาจทำให้ระเบิดได้

ผลจากกระแสไฟฟ้าเข้า
เมื่อเกิดฟ้าผ่าจะทำให้กระแสไฟฟ้าในพื้นดินนั้นเพิ่มขึ้นที่ปริมาณหนึ่ง โดยขึ้นอยู่กับเครือข่ายระบบสายดินและค่าความต้านทานดิน ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างวัสดุโลหะต่างๆก็จะเกิดขึ้นเช่นกัน ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องใส่ใจในการติดตั้งสายดินและการต่อโครงสร้างโลหะที่เชื่อมต่อกับตัวนำไฟฟ้า

ผลทางเสียง
ฟ้าร้องเกิดจากความดันที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของอากาศรอบๆโดยมีสาเหตุมาจากการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าด้วยความเร็วสูงระหว่างที่ฟ้าผ่า ความยาวของเสียงฟ้าผ่านั้นขึ้นอยู่กับความยาวของช่องประจุไฟฟ้า

ผลทางแสง
ฟ้าผ่าระยะใกล้อย่างรุนแรงทำให้จอตาของผู้มองนั้นไวต่อแสง จึงเกิดอาการตาพร่าและสูญเสียการมองเห็นเป็นระยะเวลาหลายวินาที

ผลทางพลศาสตร์ไฟฟ้า
ระหว่างตัวนำไฟฟ้าและส่วนอื่นๆอันเกิดขึ้นจากสนามแม่เหล็กขนาดใหญ่ของกระแสฟ้าผ่า ผลที่เกิดคือแรงเชิงกลปริมาณมากทั้งแรงดูดและแรงผลัก ซึ่งจะยิ่งแรงขึ้นกว่าเดิมเมื่อตัวนำไฟฟ้านั้นอยู่ใกล้กันหรือเมื่อกระแสไฟฟ้านั้นสูง

ผลทางไฟฟ้าเคมี
ธรรมชาติของฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่นั้นหมายความว่าผลกระทบทางไฟฟ้าเคมีนั้นไม่สำคัญและไม่ส่งผลกระทบต่อสายดิน

ผลกระทบทางอ้อม

ปริมาณการใช้อุปกรณ์ซึ่งไวต่อกระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นหมายความว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของเรานั้นมีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะได้รับกระแสไฟฟ้าที่สูงเกินไปอันมีสาเหตุมาจากฟ้าผ่า การได้รับกระแสไฟฟ้าสูงเกินไปนั้นสามารถเกิดได้ทั้งผ่านไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศและถูกผลิตจากอุตสาหกรรม แต่ชนิดที่อันตรายที่สุดคือกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากชั้นบรรยากาศอันส่งผลให้เกิดผลกระทบหลัก 3 อย่างคือ การนำไฟฟ้า การเหนี่ยวนำ และกระแสไฟที่ไหลสู่พื้นดิน

ทั่วโลกของเรานั้นมีพายุกว่า 2,000 ลูกเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และมีอุบัติเหตุที่เกิดจากผลกกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมของฟ้าผ่าถูกรายงานหลายพันเหตุการณ์ต่อปี แม้แสงไฟที่เกิดจากฟ้าผ่านั้นจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ แต่ความรุงแรงของกระแสไฟฟ้าที่ผ่าลงสู่พื้นดินนั้นเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึง ดังนั้นการควบคุมพลังงานที่ถูกปล่อยจากฟ้าผ่าจึงเป็นสิ่งที่ควรทำ

แหล่งที่มา: http://lps-experts.be/lightning-risks/lightning-and-its-effects
http://earlystreameremission.com/en/about-us/effect-of-lightning-strike
https://lightningprotection-at3w.com/company/news/what-are-the-effects-of-a-lightning-strike-on-structures-and-supply-lines/s33c396


Aluminium extrusionsWinwall | specialises in products manufactured from Aluminium extrusions. Our focus is predominantly building and construction related products

ท่อเหล็กดำบริษัท เอ็น เอส สตีล จำกัด | นำเข้า-จำหน่ายปลีก-ส่ง ท่อเหล็กดำ , ท่อเหล็กประปา ,ท่อสแตนเลส ,วาล์วน้ำประปา , วาล์ว KITZ ,หน้าแปลน,หน้าแปลนเหล็ก

สายรัดรถบรรทุกบจก.อินสเปคเตอเรท เอเซีย | เป็นผู้ผลิต-ตัวแทนจำหน่ายสายรัดของ , สายรัดรถบรรทุก , สายรัดก๊อกแก๊ก , สายรัดโพลีเอสเตอร์ , สลิงผ้าใบ , ตาข่ายคลุมกระบะ

Frozen DurianM BIZ GRAND | จำหน่ายทุเรียนแช่แข็ง ทุเรียนแปรรูป ทุเรียนแช่ทั้งเข็งพร้อมเม็ด ทุเรียนแช่แข็งไร้เมล็ด ทุเรียนปั่นคุณภาพ คัดสรรวัตถุดิบมีคุณภาพความสุก

Tags: