ทำไมโรงพยาบาลควรมีการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในปี 2020?

ตามรายงานในปี 2019 โรงพยาบาลหลายแห่งอาจจะต้องประสบกับอัตรากำไรที่ลดลงเมื่อเทียบกับอดีต แม้จะคาดการว่าจะมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางแพทย์และการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานที่มากขึ้นภายในสถานพยาบาลชั้นนำต่าง ๆ แต่พวกเขาก็ยังคงจะต้องเผชิญกับทั้งโอกาสและปัญหาอีกมากมาย

 

ข้อจำกัดและปัญหาอีกประการหนึ่งคือการหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเนื่องจากตำแหน่งงานที่เปิดรับนั้นมีจำนวนมากกว่าผู้สมัคร รวมถึงมีพยาบาลจำนวนเกือบ 700,000 คนที่คาดว่าจะเกษียณหรือออกจากงานภายในปี 2024 ดังนั้นการลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะสามารถช่วยโรงพยาบาลเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดค่าใช้จ่าย ให้ผลลัพท์การรักษาที่ดีขึ้น รวมถึงช่วยเพิ่มความพึงพอใจของพนักงานและอีกมากมาย

ความสำคัญของข้อมูล Real-Time Data กับคุณภาพการรักษา

ระบบให้บริการด้านสุขภาพแบบ Real-Time เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้โรงพยาบาลรวบรวมและวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางการรักษาผู้ป่วยและการปฏิบัติงานอื่น ๆ ทางการแพทย์ได้

 

ประโยชน์ 3 ประการของการใช้งานแอปพลิเคชั่นแบบ Real-Time ในทางการแพทย์

การเข้าถึงแพทย์ยามที่ผู้ป่วยต้องการ: ผู้ป่วยสามารถติดต่อสื่อสารกับแพทย์ได้ทันทีแทนการโทรนัดหมายล่วงหน้าหรือการที่ต้องหยุดงานเพื่อไปพบแพทย์ ซึ่งพวกเขาสามารถสื่อสารกับแพทย์หรือพยาบาลได้อย่างสะดวกสบายจากที่บ้านผ่านโปรแกรมได้เมื่อต้องการความช่วยเหลือ 

 

การตรวจสอบแบบ Real-Time จากระยะไกล: แอปพลิเคชันสามารถสตรีมดึงข้อมูลสำคัญจากระยะไกลได้ เช่น ระดับน้ำตาลในเลือดหรืออัตราการเต้นของหัวใจ และเนื่องจากเป็นข้อมูลที่สำคัญ ตัวซอฟต์แวร์สามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังแพทย์ถ้าหากระดับเหล่านั้นมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

 

การแจ้งเตือนที่ชาญฉลาด: แอปพลิเคชันแบบ Real-Time ยังสามารถส่งการแจ้งเตือนที่สำคัญไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทันทีไม่ว่าจะเป็นการแจ้งข้อมูลแพทย์เกี่ยวกับคำขอผู้ป่วยหรือช่วยเตือนแพทย์เกี่ยวกับการนัดหมายในอนาคต 

 

5 ลักษณะของการเก็บข้อมูลที่สามารถแปลงเป็นข้อมูลที่มีความหมาย

สามารถใช้ได้จริง: ข้อมูลนั้นจะมีความหมายก็ต่อเมื่อแพทย์และเจ้าหน้าที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งทางโรงพยาบาลสามารถติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและสามารถแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม

 

ทันเวลา: ความล่าช้ามักเกิดขึ้นระหว่างการรวบรวมข้อมูลและการประมวลผลภายในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ซึ่งส่งผลให้ข้อมูลที่ได้นั้นล้าหลัง ทำให้ยากที่จะเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ ข้อมูลเชิงลึกแบบ Real-time ช่วยให้โรงพยาบาลตรวจสอบภาพรวมได้อย่างละเอียดมากขึ้น รวมถึงสามารถประเมินเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการได้

 

สามารถเข้าถึงได้: จากการสำรวจส่วน ถึงแม้ว่า 65% ของสถานพยาบาลจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยได้มากนัก และ 85% กำลังค้นหาเครื่องมือให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดำเนินการได้เลยในขณะที่พวกเขากำลังให้บริการผู้ป่วย

 

ข้อมูลแบบบูรณาการร่วมกัน: ข้อมูลที่ผ่านการร่วมมือจากหลายฝ่ายสามารถกระตุ้นให้เกิดการถกเถียงที่จะทำให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด รวมทั้งเพิ่มการรับรู้และความรับผิดชอบทั่วทั้งองค์กรได้

 

เริ่มต้นกับโปรเจคใหม่หรือกับงานเล็ก ๆ ก่อน: การเพิ่มฟีเจอร์ Real-Time เข้าไปในแอปพลิเคชันหรือโครงสร้างตั้งแต่เริ่มต้นนั้นสามารถทำได้ง่ายกว่าการกลับมารื้อหรือแก้ไขโครงสร้างปัจจุบันใหม่ทั้งหมด 

 

Sources
https://amplioncare.com/why-2019-is-the-time-for-hospitals-to-invest-in-technology
https://amplioncare.com/using-point-of-care-data-to-improve-operational-excellence
https://www.beckershospitalreview.com/healthcare-information-technology/how-to-use-real-time-data-to-keep-patients-and-doctors-informed.html 

 extraB05-suntec_co_th-MTTA_T

Tags: