ความสำคัญของสายล่อฟ้า​

ความสำคัญของสายล่อฟ้า​

“ถูกฟ้าผ่า ยังง่ายกว่าถูกหวย” แม้จะเป็นคำที่ดูติดตลก แต่จากการรายงานข่าวทางโทรศัพท์หรือบนหน้าหนังสือพิมพ์เองก็แสดงให้เราเห็นถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่าอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเมื่อเกิดฟ้าผ่าเรามักจะได้ยินว่าให้อยู่ภายในตัวอาคารหรือภายในบ้านจะปลอดภัยมากที่สุด แต่จะเห็นว่าความเสียหายจากฟ้าผ่า เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นขณะที่อยู่กลางแจ้งหรือแม้แต่อยู่ภายในตัวอาคาร แสดงให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายในตัวอาคารก็ไม่ได้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์จากฟ้าผ่าซะทีเดียว