ผลกระทบของฟ้าผ่า

ผลกระทบของฟ้าผ่า

ความเสี่ยงที่สิ่งก่อสร้างจะถูกฟ้าผ่านั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ ความสูงของอาคาร จำนวนฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นในบริเวณนั้นๆ อาคารนั้นถูกล้อมรอบไปด้วยสิ่งอื่นๆที่สูงกว่าหรือว่าแยกตัวออกมาอยู่หลังเดียว และอื่นๆ

เพราะเหตุใดระบบสายล่อฟ้าในบ้านจึงมีความสำคัญ

เพราะเหตุใดระบบสายล่อฟ้าในบ้านจึงมีความสำคัญ

ฤดูร้อนเป็นช่วงเวลาที่เราต้องพบกับพายุซึ่งหลายครั้งก็มาพร้อมกับฟ้าผ่า แม้ว่ามันจะเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติแต่ก็มักก่อให้เกิดปัญหา ดังนั้นการปกป้องบ้านของคุณจากการถูกฟ้าผ่าจะสามารถช่วยชีวิตคุณ, ชีวิตคนที่คุณรัก, บ้านของคุณ, และส่วนต่าง ๆ ของบ้านรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด

The Effects of Lightning Strike​

The Effects of Lightning Strike​

The risk of a lightning striking against a structure depends on several factors: its height, the number of lightning strikes that fall in the area, if it is surrounded by higher elements or if it is isolated, etc.
If the structure doesn’t have a lightning rod, lightning will normally strike the highest point of the building and look for a way to earth in an uncontrolled way; through antennas, concrete structure, pipes or cables. This current flow can cause breakages, sparks and damage to people and equipment inside. In these cases, the hazard increases when the structure contains toxic, flammable or explosive products, and it can cause serious injuries to people and even death due to the step voltage.

Can Thunder Cause Damage

Can Thunder Cause Damage

Thunder is the audible pressure wave produced by lightning. Nearly all lightning is generated by thunderstorms. However, lightning has also been observed during snowstorms, in columns of billowing smoke from forest fires, in erupting volcanic debris clouds, near fireballs created by nuclear explosions, and on some planets and moons in our solar system. Where there’s lightning, there’s thunder, and vice versa.

4 Components to Protect Residential Homes from Lightning Damage

4 Components to Protect Residential Homes from Lightning Damage

It’s no secret that the safest place to stay during a lightning storm is indoors. In fact, a home or other substantial structure like an office building serves as the best protection from a lightning strike. However, no residential home is immune to the threat of lightning strike damage. As more technology is added to residential houses (think TVs, computers, alarm systems or appliances), the risk strikes and electrical surges pose to homeowners is rising.

คำแนะนำของระบบเรียกพยาบาลแบบไร้สาย

คำแนะนำของระบบเรียกพยาบาลแบบไร้สาย

ระบบเรียกพยาบาลนี้สำคัญมากต่อโรงพยาบาลและบ้านที่ต้องดูแลผู้ป่วย ระบบนี้ยังถูกใช้อย่างแพร่หลายใน อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ ระบบเรียกพยาบาลนี้ไม่เพียงแต่จะพัฒนาคุณภาพของการดูแลผู้ป่วยแล้วมันยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้โดยที่ผู้จัดการและผู้ประกอบการหลายท่านยังคาดไม่ถึงอีกด้วย

อะไรคือระบบป้องการฟ้าผ่า(LPS)?​

อะไรคือระบบป้องการฟ้าผ่า(LPS)?​

ระบบป้องการฟ้าผ่า(LPS)คือระบบที่ให้การทำงานที่เมื่อสายฟ้าผ่าจะถูกกระจายออกซึ่งอาจจะเข้าสู่หรือหลุดจากโลกโดยไม่ผ่านและทำให้เกิดความเสียหายส่วนบุคคล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แล้วโครงสร้างไม่นำไฟต่างๆอย่างเช่นอาคาร ดังนั้นระบบป้องกันฟ้าผ่าไม่ได้ป้องกันไม่ใช้ฟ้าผ่า แต่ช่วยให้มีการควบคุมมันและป้องกันความเสียหายโดยการใช้ตัวต้านทานต่ำเป็นส่วนสำหรับกระจายพลังงานของฟ้าผ่า

ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของการใช้กล้องวงจรปิด​

ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของการใช้กล้องวงจรปิด​

เทคโนโลยีเป็นดาบสองคม กล้องวงจรปิดเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของเทคโนโลยีปัจจุบันซึ่งถูกใช้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน แต่เช่นเดียวกับนวัตกรรมอื่นๆกล้องวงจรปิดมีข้อเสียเช่นเดียวกัน ถ้าคุณคิดจะติดตั้งกล้องวงจรปิดที่บ้านหรือที่ทำงานแต่ยังสองจิตสองใจบทความนี้จะช่วยให้คุณหายสับสน

ประเภทของระบบการป้องกันผลของฟ้าผ่า

ประเภทของระบบการป้องกันผลของฟ้าผ่า

หลักการในการป้องกันคือการสร้างจุดปะทะทีต้องการสำหรับฟ้าผ่าหนึ่งจุดหรือหลายๆจุดโดยการใช้วัสดุที่มีความต้านทานไฟฟ้าต่ำหรือวัสดุตัวนำไฟฟ้า จุดปะทะเหล่านี้จะนำไฟฟ้าและทำให้กระแสไฟฟ้าค่อยๆลดลงโดยการส่งผ่านสู้พื้นดิน ระบบรองรับนี้จะสามารถจับสายฟ้าและกระจายออกให้ลดลงในขณะเดียวกันก็ให้การปกป้องแก่โครงสร้าง ซึ่งประเภทของระบบป้องกันฟ้าผ่าสำหรับปกป้องโครงสร้างมีอยู่ด้วยกันห้าแบบสัญญาเช่า