สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับระบบจัดเก็บสินค้าแบบไดรฟ์อินแร็คกิ้ง (Drive-In Racking System)

ชั้นวางของ Drive-in เป็นโซลูชั่นที่คุ้มค่าสำหรับการเก็บสินค้าประเภทเดียวกัน ด้วยระบบนี้รถยกสามารถขับเข้าไปในช่องทางของตู้แร็คที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับการขนย้ายที่ง่ายขึ้นรวมทั้งการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบสามารถสร้างพื้นที่ให้บรรจุสิ้นค้าได้มากขึ้นดังนั้นการจัดเก็บระบบนี้สามารถลดช่องทางการเดินรถเเละสามารถจัดเก็บสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ