แผงควบคุมไฟฟ้า: ส่วนประกอบ ประเภทของแผงควบคุมและคะแนน Enclosure Ratings

แผงควบคุมไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกลได้รับการออกแบบมาเฉพาะเพื่อสำหรับอุปกรณ์ที่มีการจัดเรียงในรูปแบบต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถควบคุมอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในแผงควบคุมได้ โดยส่วนประกอบต่างๆ ของแผงควบคุมจะมีหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ทุกชิ้นภายในอุตสาหกรรม

แนวโน้มและความท้าทายในปีนี้ สำหรับการสร้างเครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต

อุตสาหกรรมการสร้างเครื่องจักรเป็นส่วนย่อยของอุตสาหกรรมที่ทำการผลิตและบำรุงรักษาเครื่องจักรสำหรับผู้บริโภค ซึ่งปกติแล้วจะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมหนัก แต่ปัจจุบันบริษัทขนาดเล็กจำนวนมากมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมเบา

ระบบอัตโนมัติในธุรกิจโรงงานผลิตเครื่องจักรประเภทต่าง ๆ

ระบบอัตโนมัติเป็นเทคโนโลยีทุ่นแรงที่สั่งการให้อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการการผลิตแบบอัตโนมัติ โดยอาศัยการดูแลเพียงเล็กน้อยจากพนักงานเท่านั้น มีการใช้การควบคุมอัตโนมัติในระบบควบคุมและสัมผัสหลากหลายแบบสำหรับอุปกรณ์ปฏิบัติงานโดยอาศัยความช่วยเหลือจากคอมพิวเตอร์ เช่น การทำงานและการผลิตเครื่องจักร การประเมินผลในโรงงาน การเปิดทำงานเครือข่ายโทรศัพท์ ลูปควบคุมระบบป้อนกลับ อุปกรณ์กระตุ้นอัตโนมัติ หม้อต้มน้ำและเตาอบความร้อน การควบคุมและสร้างเสถียรภาพในเรือ อากาศยาน ยานพาหนะและการผลิตอะไหล่รถยนต์ รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ลดหรืออาศัยการแทรกแซงของมนุษย์ในขั้นต่ำ

อะไหล่แท้ OEM ชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทนและอะไหล่ทางเลือก: 3 สิ่งที่ถูกขับเคลื่อนตามความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

รถยนต์หนึ่งคันประกอบไปด้วยชิ้นส่วนต่าง ๆ จำนวนมากกว่า 30,000 ชิ้น และชิ้นส่วนทั้งหมดเหล่านี้จำเป็นต้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถ้าเราสังเกตที่ตลาดรถยนต์ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่นั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ บริษัทส่วนใหญ่มักจะมีการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์เป็นหลักและในขณะเดียวกันผู้ผลิตรถยนต์ก็จำเป็นต้องพึ่งพาโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เหล่านี้เพื่อช่วยในการนำชิ้นส่วนอะไหล่ออกสู่ตลาด

7 วิธีในการลดระยะเวลาที่เครื่องจักรอุตสาหกรรมหยุดทำงาน (Downtime)

การที่เครื่องจักรอุตสาหกรรมหยุดทำงานเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด ทำให้การผลิตของคุณหยุดชะงัก ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในอุตสาหกรรมการผลิต การที่เครื่องจักรอุตสาหกรรมหยุดทำงานมักเกิดจากความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน, การบำรุงรักษาเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ไม่เหมาะสม, ความผิดปกติของชิ้นส่วนหรือระบบของเครื่อง แต่ไม่ว่าสาเหตุจะเกิดจากอะไร การที่เครื่องจักรอุตสาหกรรมหยุดทำงานก็ทำให้เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้ทำให้บริษัทระดับโลกเสียรายได้ไปกว่าพันล้านบ้านต่อปี