เครื่องบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร 8 ประเภทที่มีการใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ หลายส่วนซึ่งก็มีตัวเลือกมากมายที่จะช่วยให้มั่นใจว่าจะสามารถบรรจุอาหารและส่งมอบให้กับลูกค้าได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เกิดความเสียหายระหว่างกระบวนการผลิตและกระบวนการขนส่ง และขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารที่บรรจุ กระบวนการและรูปแบบการบรรจุนั้นก็มีหลากหลายประเภท แตกต่างกันไปตามอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ประเภทนั้น ๆ

บทบาทของเครื่องบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรม FMCG – เร่งการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

สินค้าประเภท Fast-Moving Consumer Goods หรือสินค้าที่จำหน่ายเร็วและมีต้นทุนต่ำเติบโตอย่างรวดเร็วมาก สำหรับตลาด FMCG บรรจุภัณฑ์ถือเป็นตัวแทนการสื่อสารและการสร้างแบรนด์ที่สำคัญ ซึ่งมีการแข่งขันสูงมากในปัจจุบัน แต่ความเร็วเป็นสิ่งสำคัญในการทำบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้า FMCG ดังนั้นการใช้เครื่องบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติสำหรับ FMCG หรือ Automatic Packing Machine จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด