ทำไมข้อมูลขนาดใหญ่มีบทบาทสำคัญในการเติบโตของธุรกิจของคุณในปัจจุบัน

ข้อมูลในโลกธุรกิจและเทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ธุรกิจในปัจจุบันเต็มไปด้วยข้อมูลที่ต้องได้รับการจัดการ ทุกวันนี้เทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เป็นสิ่งจำเป็นหรือที่เรียกว่า Business Intelligence เพราะสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของธุระกิจของคุณ