6 โปรแกรม Antivirus ในปี 2563 ที่เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็ก

ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ Window ของคุณอาจมีโปรแกรม antivirus ที่มากับตัวเครื่อง, Windows Defender, หรือโปรแกรม antivirus ฟรีตัวอื่น ๆ แต่คุณควรซื้อโปรแกรม antivirusสำหรับธุรกิจแทนการใช้โปรแกรมฟรีหรือการซื้อโปรแกรมแบบใช้ส่วนตัว