วาล์วน้ำวาล์วอุตสาหกรรม 5 ประเภทที่พบเจอได้บ่อยที่สุด

มีการใช้งานวาล์วมากมายหลายประเภทในอุตสาหกรรมและการทำงานต่างๆ โดยพวกมันต่างถูกออกแบบมาให้ควบคุมการไหลหรือความดันของของเหลว และโดยทั่วไปจะตอบสนองต่อสัญญาณที่สร้างขึ้นโดยเครื่องวัดการไหลหรือมาตรวัดอุณหภูมิ