ระบบป้องการฟ้าผ่า(LPS)คือระบบที่ให้การทำงานที่เมื่อสายฟ้าผ่าจะถูกกระจายออกซึ่งอาจจะเข้าสู่หรือหลุดจากโลกโดยไม่ผ่านและทำให้เกิดความเสียหายส่วนบุคคล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แล้วโครงสร้างไม่นำไฟต่างๆอย่างเช่นอาคาร ดังนั้นระบบป้องกันฟ้าผ่าไม่ได้ป้องกันไม่ใช้ฟ้าผ่า แต่ช่วยให้มีการควบคุมมันและป้องกันความเสียหายโดยการใช้ตัวต้านทานต่ำเป็นส่วนสำหรับกระจายพลังงานของฟ้าผ่า

LPS ที่เชื่อถือได้จะต้องมีทั้งการป้องกันโครงสร้างจากฟ้าผ่าและการป้องกันรับกระแสไฟฟ้าเกินขนาดชั่วคราว(ระบบอิเล็กทรอนิกส์)กล่าวโดยง่ายคือระบบการป้องกันโครงสร้างจากฟ้าผ่าไม่สามารถและไม่อาจจะปกป้องระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในอาคารได้จากความเสียหายของกระแสไฟฟ้าเกินขนาดชั่วคราว

ทำไมถึงใช้ LPS

การป้องกันฟ้าผ่าเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการปกป้องมนุษย์ โครงสร้าง สิ่งที่อยู่ภายในโครงสร้าง สายไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยการควบคุมความเสี่ยงต่างๆอันเป็นผลจาก ความร้อน เครื่องกล และอันตรายจากกระแสไฟฟ้าจากกระแสไฟของฟ้าแลบ ความเสี่ยงเหล่านี้สามารถจัดกลุ่มได้ตามนี้คือ:

•  ความเสี่ยงต่อคน (และสัตว์)

•  ความเสี่ยงต่อโครงสร้างอาคารและอุปกรณ์ภายใน

1. ความเสี่ยงต่อคน (และสัตว์) รวมเรื่อง:

•  ฟ้าแลบโดยตรง

•  การโดนที่เป็นไปได้

•  การแตะที่เป็นไปได้

•  ฟ้าแลบด้านข้าง

•  ผลกระทบชั้นสองเช่นการขาดอากาศหายใจจากควันหรือการได้รับบาดเจ็บจากไฟ อันตรายจากอาคารเช่นการตกของคนงานก่อสร้างจากจุดกระแทก เงื่อนไขที่ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยอย่างเช่นน้ำซึมจากหลังคาสร้างความเสียหายให้ระบบไฟฟ้าหรืออันตรายอื่นๆ ความล้มเหลวการไม่ทำงานของระบบ อุปกรณ์และระบบความปลอดภัย

2. ความเสี่ยงต่อโครงสร้างและอุปกรณ์ภายใน รวมเรื่อง:

•  ไฟและหรือระเบิดที่เกิดจากความร้อนของฟ้าแลบจุดที่ติดกันของมันหรือประกายไฟฟ้าของกระแสไฟฟ้าภายในอาคาร

•  ไฟและหรือระเบิดที่เกิดจากความร้อนจากปริมาณกระแสไฟฟ้าจากตัวนำไฟฟ้าหรือประกายไฟเนื่องจากตัวนำไฟฟ้าที่ละลายแล้ว

•  การเจาะทะลุของโครงสร้างหลังคาเนื่องมาจากความร้อนจากาไฟฟ้าที่จุดที่ฟ้าผ่า

•  การไม่ทำงานของไฟฟ้าภายในและระบบไฟฟ้า

•  ความเสียหายทางกลไกรวมถึงการหลุดของวัสดุในจุดที่โดนผ่า

ประเภทของ LPS

•  LPS สำหรับการปกป้องสิ่งก่อสร้างและการก่อสร้างจากการผ่าโดยตรงโดยฟ้าผ่า

•  LPS สำหรับการปกป้องจากกระแสไฟฟ้าเกินขนาดต่อตัวนำไฟฟ้าเข้าและระบบนำไฟฟ้า

•  LPS สำหรับการปกป้องจากคลื่นสนามแม่เหล็กจากฟ้าผ่า

การเกิดผลของ LPS คืออะไร?

ประสิทธิผลของ LPS ซึ่งกำจัดความเสียงข้างต้นจะต้องถูกออกแบบเป็น:

•  การป้องกันฟ้าผ่า (อย่างเช่นการสร้างจุดฟ้าผ่าที่ต้องการ)

•  นำไฟฟ้าจากฟ้าผ่าลงสู่ดินอย่างปลอดภัยผ่านตัวนำไฟฟ้านำลงที่ออกแบบอย่างมีเป้าหมาย

•  ลดพลังงานของฟ้าผ่าลงอย่างช้าๆลงดินด้วยการการเพิ่มขึ้นของกระแสดินที่น้อยที่สุด

•  กำจัดกราวลูบและความน่าจะเป็นที่จะเกิดอันตรายแตกต่างระหว่าง LPS โครงสร้างและสิ่งที่อยู่ภายใน/วงจรโดยการสร้างความต้านทานต่ำ สายระบบดิน

•  ป้องกันอุปกรณ์จากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วชั่วคราวของสายกำลังไฟขาเข้าเพื่อป้องกันอุปกรณ์เสียหายและการหยุดทำงานของระบบที่แพง

•  ไม่ทำให้เกิดความร้อนหรือความเสียหายกลไกต่อโครงสร้าง

•  ไม่ทำให้เกิดประกายไฟซึ่งอาจทำให้เกิดไฟหรือการระเบิด

•  จำกัดการโดนและการแตะไฟฟ้าเพื่อควบคุมความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของผู้อยู่อาศัย

 

แหล่งที่มา: http://www.electrical-knowhow.com/2014/01/types-of-lightning-protection-systems.html

superplasticizerImporter of chemical raw materials. Siripanich’s continued expansion is a service. We are not just selling. We can work with clients to

ท่อน้ำ PES.R PE GROUP | จำหน่าย ท่อ PE ท่อ HDPE ท่อน้ำดื่ม ท่อประปา ท่อร้อยสายไฟ มาตรฐาน มอก.982-2556 มาตรฐาน ISO 9001:2015 ราคาโรงงาน ขายส่ง – ขายปลีก

นั่งร้านลิ่มล็อคซูคูทไทย | จำหน่ายและให้เช่านั่งร้านระบบลิ่มล็อค นั่งร้านรับน้ำหนัก นั่งร้านบันได นั่งร้านกัลวาไนซ์ นั่งร้านสูง คุณภาพมาตรฐานยุโรป EN Standard

สายรัดรถบรรทุกบจก.อินสเปคเตอเรท เอเซีย | เป็นผู้ผลิต-ตัวแทนจำหน่ายสายรัดของ , สายรัดรถบรรทุก , สายรัดก๊อกแก๊ก , สายรัดโพลีเอสเตอร์ , สลิงผ้าใบ , ตาข่ายคลุมกระบ

Tags: