ตามสมาคมเหล็กโลก (World steel Association) มีเหล็กกว่า 3,500 เกรด ซึ่งประกอบไปด้วยคุณสมบัติที่แตกต่างกันด้านกายภาพ, เคมี, และคุณสมบัติตามธรรมชาติ เหล็กประกอบไปด้วยธาตุเหล็กและคาร์บอน มีปริมาณของคาร์บอนและอัลลอยด์เป็นตัวกำหนดคุณสมบัติของเกรดเหล็กแต่ละชนิด ธาตุต่างๆเช่น แมงกานีส, ฟอสฟอรัส และซัลเฟอร์ จะพบได้ในเหล็กทุกๆเกรด แมงกานีสเป็นส่วนกำหนดคุณสมบัติที่มีผลกระทบที่เป็นประโยชน์ ส่วนฟอสฟอรัสและซัลเฟอร์เป็นตัวกำหนดความแข็งและความทนทาน

 

การแบ่งประเภท

ประเภทของเหล็กสามารถจำแนกโดยใช้ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ :
1. ส่วนประกอบ: ปริมาณคาร์บอน, อัลลอยด์, สแตนเลส
2. วิธีการผลิต: การหล่อแบบต่อเนื่อง, การใช้เตาไฟฟ้า และอื่นๆ
3. วิธีการทำผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป: รีดเย็น, รีดร้อน, รีดเย็น(รีดเย็นสำเร็จรูป)
4. การขึ้นรูป: แท่ง,เส้น, ท่อ,จาน,แผ่น,คานโครงสร้าง และอื่นๆ
5. กระบวนการ De-oxidation: Killed และ semi-killed
6. โครงสร้างจุลภาค: ferritic, pearlitic, martensitic และอื่นๆ
7. ความแข็งแรงทางกายภาพ
8. ความอบ-ชุบความร้อน : การ annealed , การ quenched และ tempered และอื่นๆ
9. การกำหนดคุณภาพ: Commercial Quality, Drawing Quality, Pressure Vessel Quality

ระบบตัวเลขของเหล็ก

มีสองระบบตัวเลขหลักที่ใช้ในอุตสาหกรรมเหล็ก ระบบแรกพัฒนาโดยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าของสหรัฐอเมริกา (American Iron & Steel Institute (AISI)) ระบบที่สองพัฒนาโดยสมาคมวิศวกรรมศาสตร์ยานยนต์ของสหรัฐอเมริกา(Society of Automotive Engineers (SAE)) ทั้งสองระบบใช้หลักการพื้นฐานของตัวเลข 4 หลักเพื่อระบุค่าของคาร์บอนและอัลลอยด์
ถ้าตัวเลขหลักแรกคือ 1 หมายถึงเหล็กคาร์บอน เหล็กคาร์บอนทั้งหมดจัดอยู่ในกลุ่มนี้ (1xx) ทั้งในระบบ SAE และ AISI ทั้งนี้ยังแบ่งออกเป็น 4 ประเภทขึ้นอยู่กับคุณสมบัติตามด้านล่างนี้
▪ เหล็กกล้าคาร์บอนจะอยู่ในกลุ่มชุด 10xx (มีแมงกานีสอยู่ 1.00%)
▪ เหล็กคาร์บอน Re-Sulfurized จะอยู่ในกลุ่มชุด 11xx
▪ เหล็กคาร์บอน Re-Sulfurized และ Re-Phosphorized จะอยู่ในกลุ่มชุด 12xx
▪ เหล็กคาร์บอน Non-Re-Sulfurized High-Manganese (มีแมงกานีสมากกว่า 1.65%) จะอยู่ในกลุ่มชุด 15xx

ตัวเลขหลักแรกของเหล็กอัลลอยด์อื่นๆ(ภายใต้ระบบ SAE-AISI) จะถูกจัดดังนี้
2 = เหล็กนิกเกิล
3 = เหล็กนิกเกิล – โครเมียม
4 = เหล็กโมลิปดีนั่ม
5 = เหล็กโครเมียม
6 = เหล็กโครเมียม – วาเนเดียม
7 = เหล็กทังสเตน – โครเมียม
8 = เหล็กนิกเกิล – โครเมียม – โมลิปดีนั่ม
9 = เหล็กซิลิคอน – แมงกานีส และเหล็ก SAE เกรดอื่นๆ
ตัวเลขหลักที่สองแสดงปริมาณของธาตุหลักโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (1 = 1%) ตัวเลขสองหลักสุดท้ายคือปริมาณของคาร์บอน ตัวอย่างเช่น SAE 5130 หมายความว่า เหล็กอัลลอยด์โครเมียม ประกอบด้วยปริมาณโครเมียม 1% และ คาร์บอน 0.30%
ตามสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งสหรัฐอเมริกา เหล็กสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทหลักๆตามองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่:
▪ เหล็กคาร์บอน
▪ เหล็กอัลลอยด์
▪ เหล็กสแตนเลส
▪ เหล็กเครื่องมือ
เหล็กต่างๆถูกผลิตเพื่อการใช้งานตามความต้องการและนำระบบแบ่งเกรดมาใช้เพื่อแยกความแตกต่างของเหล็กตามคุณสมบัติดังต่อไปนี้

เหล็กคาร์บอน

เหล็กคาร์บอนมีส่วนประกอบของธาตุโลหะผสม เป็นสัดส่วน 90% ของการผลิตเหล็กทั้งหมด เหล็กคาร์บอนสามารถจำแนกออกได้เป็น 3 กลุ่ม ขึ้นอยู่กับปริมาณคาร์บอนที่เป็นองค์ประกอบ
เหล็กคาร์บอนต่ำ (Mild steel) โดยปกติจะมีปริมาณคาร์บอนอยู่ที่ 0.04%-0.30% เป็นหนึ่งในบรรดาเหล็กคาร์บอนที่มีปริมาณมากที่สุด มีหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่แผ่นเรียบไปจนถึงคานโครงสร้าง ธาตุอื่นๆจะถูกเพิ่มเข้าไปตามความต้องการใช้งาน
เหล็กคาร์บอนปานกลาง มีปริมาณคาร์บอนอยู่ที่ 0.31%-0.60% และปริมาณแมงกานีส 0.060% – 1.65% เหล็กชนิดนี้มีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กคาร์บอนต่ำ แต่ขึ้นรูป,เชื่อม หรือตัดได้ยากกว่า เหล็กคาร์บอนปานกลางมีความแข็งและทนความร้อนได้มากกว่า
เหล็กคาร์บอนสูง หรือ เหล็กคาร์บอนเครื่องมือ มีปริมาณคาร์บอนอยู่ที่ 0.61%-1.50% เหล็กชนิดนี้ยากที่จะตัด, โค้ง หรือเชื่อม เมื่อได้รับความร้อนจะมีความแข็งและเปราะ

เหล็กอัลลอยด์

เหล็กอัลลอยด์ประกอบด้วยธาตุโลหะผสม( เช่น แมงกานีส, ซิลิคอน, นิกเกิล, ไททาเนียม, คอปเปอร์, โครเมียม และอลูมิเนียม) ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายทำให้เหล็กอัลลอยด์มีคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความสามารถในการชุบแข็ง, การทนต่อการกัดกร่อน, ความแข็งแกร่ง, ความสามารถในการขึ้นรูป, ความสามารถในการเชื่อมหรือความสามารถในการทำให้บาง มีการนำไปใช้สำหรับท่อ, ชิ้นส่วนยานยนต์, หม้อแปลง, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์มอเตอร์ไฟฟ้า

เหล็กสแตนเลส

เหล็กสแตนเลสมีปริมาณโครเมียม 10-20% เป็นส่วนประกอบหลักและทนต่อการกัดกร่อนสูง ด้วยปริมาณโครเมียมที่มากกว่า 11% จะสามารถทนต่อการกัดกร่อนได้ถึง 200 ครั้งซึ่งมากกว่าเหล็กคาร์บอนต่ำ เหล็กสแตนเลสสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มตามโครงกสร้างผลึกดังนี้
Austenitic : เหล็ก Austenitic มีคุณสมบัติไม่ดูดแม่เหล็ก และ ไม่สามารถทำการอบร้อนหลังการเชื่อมได้ โดยทั่วไปมีปริมาณโครเมียม 18% นิกเกิล 8% และคาร์บอนน้อยกว่า 0.8% เหล็ก Austenitic มีสัดส่วนใหญ่ที่สุดในตลาดเหล็กสแตนเลสทั่วโลก และนำไปใช้มากในเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการแปรรูปอาหาร, อุปกรณ์เครื่องครัว และท่อ
Ferritic : เหล็ก Fertitic มีส่วนประกอบหลักเป็นนิกเกิล โครเมียม 12-17% คาร์บอนน้อยกว่า 0.1% และธาตุโลหะผสมอื่นๆ เช่น โมลิปดินั่ม, อลูมิเนียม หรือไททาเนียม เหล็กชนิดนี้ไม่สามารถแข็งตัวด้วยการอบความร้อน แต่สามารถแข็งตัวด้วยการขึ้นรูปด้วยความเย็น
▪ Martensitic : เหล็ก Martensitic มีปริมาณโครเมียม 11-17% นิกเกิลน้อยกว่า 0.4% และคาร์บอน 1.2% เป็นเหล็กที่มีคุณสมบัติแม่เหล็กและทนต่อความร้อน นำมาใช้ทำมีด, เครื่องมือสำหรับตัด และอุปกรณ์ ทันตกรรมและศัลยกรรม

เหล็กเครื่องมือ

เหล็กเครื่องมือประกอบด้วย ทังสเตน, โมลิปดินั่ม, โคบอลต์ และวาเนดียม ในปริมาณที่ต่างกันเพื่อเพิ่มความต้านทานความร้อนและทนทาน เหมาะสำหรับอุปกรณ์ตัดและเจาะ สามารถแบ่งออกตามรูปร่างและการใช้งานดังนี้
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นท่อขนาดยาว ประกอบด้วยแท่ง,ท่อ, ราง, สายไฟ, ท่อมุม, และอื่นๆ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มักใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และการก่อสร้าง
ผลิตภัณฑ์แบบเรียบ ประกอบด้วย จานแผ่น,แผ่นเรียบ, ขดลวด, แผ่นยาว วัสดุเหล่านี้ส่วนใหญ่นำไปเป็นชิ้นส่วนยานยนต์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, บรรจุภัณฑ์, การต่อเรือ และการก่อสร้าง
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ประกอบด้วย วาล์ว, ข้อต่อ และแผ่นจาน ส่วนใหญ่ใช้เป็นวัสดุการทำท่อ

หากคุณสนใจสินค้าที่เหมาะกับงานอุตสาหกรรม สินค้าประเภทเหล็ก ,สแตนเลส ,งานสั่งทำพิเศษ ติดต่อเราได้ที่บริษัท อินโนเทค เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด เราจำหน่ายเหล็ก  

ท่อเหล็กกลม เหล็กกล่องแบน

บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าวบริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด | บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้เงื่อนไข MOU

โรงงานผลิตเครื่องจักร

บริษัท ชารีรักษ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด | เป็นโรงงานรับผลิตเครื่องจักร Automation ตามแบบ รับผลิตชิ้นงานโลหะ ตัดพับเหล็ก ตามแบบ บริการผลิตงานโลหะ

โรงพิมพ์ฉลากบรรจุภัณฑ์PRASIT PRINTING (PST) | โรงพิมพ์ฉลากสินค้า รับผลิตฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร พิมพ์สติ๊กเกอร์ม้วนกล่องบรรจุภัณฑ์ กล่องประกบลูกฟูก กล่องลูกฟูก 3 ชั้น

ขั้วหลอดไฟ e27บริษัท กิตติรักษ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (2008) จำกัด | ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าครบวงจร ขายส่งอุปกรณ์ไฟฟ้า ขั้วไฟ ขั้วยาง e27 ขั้วหลอดไฟ e12 ขั้วหลอดไฟ e14

Tags: