หากพัสดุที่เราเพิ่งส่งออกไปนั้นไม่ถึงผู้รับหรือถูกส่งกลับมาหาตัวผู้ส่ง คงจะเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังไม่ใช่น้อย ซึ่งเหตุผลที่การขนส่งล่าช้าหรือการขนส่งไม่ไปถึงผู้รับนั้นมีหลายประการ โดยอาจแสดงข้อความบนสถานะการติดตามพัสดุว่า “การขนส่งพัสดุหยุดชะงัก” หรือ “พัสดุถูกส่งกลับไปยังผู้ส่ง” ซึ่งอาจหมายความได้ว่าพัสดุที่คุณส่งนั้นเป็นรายการพัสดุต้องห้าม
 

รายการพัสดุต้องห้ามนั้นมีอยู่หลากหลายรายการ เช่น ยาเสพติดหรือวัตถุระเบิด นอกจากนี้คุณอาจจะตกใจว่าพัสดุทั่วไป เช่น น้ำหอมและน้ำยาทาเล็บก็ถือว่าเป็นรายการพัสดุต้องห้ามด้วยเช่นเดียวกัน โดยเมื่อคุณส่งพัสดุ เคาน์เตอร์ไปรษณีย์อาจสอบถามว่าสิ่งของในพัสดุของคุณคืออะไร เพื่อตรวจสอบว่าพัสดุที่คุณส่งนั้นมีความปลอดภัยหรือไม่ ซึ่งตัวอย่างรายการสิ่งของต้องห้ามที่ไม่สามารถส่งไปต่างประเทศได้มีดังนี้

▪ กรด

 

▪ สเปรย์

 

▪ อาฟเตอร์เชฟ

 

▪ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

▪ หนังสัตว์ (ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงในบ้าน)

 

▪ ของที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ (เช่น งานศิลปะ, โบราณวัตถุ, อัญมณี, ทองคำและเงิน)

 

▪ แบตเตอรี่ที่มีของเหลว

 

▪ สารฟอกขาว

 

▪ เงินสด

 

▪ ก๊าซความดัน

 

▪ สินค้าอันตราย / วัสดุอันตราย

 

▪ วัตถุระเบิด

 

▪ อาวุธปืนหรือปืนลมไรเฟิล

 

▪ วัตถุไวไฟทุกประเภท

 

▪ ขนสัตว์

 

▪ แก๊สที่ติดไฟได้

 

▪ สเปรย์ที่ใช้เป็นอาวุธ

 

▪ หมึกหรือตลับผงหมึก

 

▪ ผลิตภัณฑ์จากงาช้างและงาช้าง

 

▪ มีดหรืออาวุธ

 

▪ สัตว์ที่มีชีวิต

 

▪ เนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์

 

▪ เงินและตราสารที่เปลี่ยนมือได้

 

▪ น้ำยาทาเล็บ

 

▪ หนังสือเดินทาง

 

▪ น้ำหอม, อาฟเตอร์เชฟ, และเครื่องหอมอื่น ๆ

 

▪ พืช

 

▪ ยาพิษ

 

▪ สื่อลามกอนาจาร

 

▪ เมล็ด

 

▪ ผลิตภัณฑ์ยาสูบและยาสูบ

 

▪ ห้ามขนส่งบอร์ดลอยได้กับ DHL, FedEx, UPS และ TNT

 

▪ ห้ามส่งโทรทัศน์กับ TNT และ Hermes

 

▪ เครื่องใช้ขนาดใหญ่ในครัวเรือน (เช่นหม้อหุงข้าว / ตู้เย็น / เครื่องซักผ้า)

นอกจากนี้สิ่งของต้องห้ามยังรวมถึง: สิ่งของที่มีการเสื่อมสภาพในตัวเองที่อาจทำให้พัสดุเปรอะเปื้อน, บุคคล สินค้า หรืออุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย, สิ่งของที่ห้ามขนส่งโดยกฎหมายจากประเทศต้นทาง ประเทศระหว่างเส้นทางขนส่ง หรือประเทศปลายทาง (เช่น ผลิตภัณฑ์จากงาช้างและงาช้าง) สินค้าที่ต้องจ่ายภาษีสรรพสามิต (เช่น สุรา) หรือต้องมีการเฝ้าระวังและต้องมีใบอนุญาตพิเศษ นอกจากนี้สิ่งของบางอย่างต้องถูกขนส่งภายใต้เงื่อนไขและกฎหมายที่กำหนด และสินค้าบางอย่างอาจถูกห้ามไม่ให้ขนส่งทางอากาศ (เช่น ของเหลวในภาชนะแก้ว)

ผู้จัดส่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาลหรือกฎหมายที่บังคับใช้ในแต่ละประเทศ โดยการขนส่งอาจมีการล่าช้า เนื่องจากอาจมีการตรวจสอบจากศุลกากรหรือตัวแทนของหน่วยงานอื่น แต่อย่างไรก็ตามคุณควรที่จะทราบว่ารายการสิ่งของใดบ้างที่เป็นสิ่งของต้องห้าม

 

ผู้ให้บริการขนส่งจะไม่ขนส่งสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือผิดข้อบังคับของรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่นในประเทศต้นทางหรือประเทศปลายทาง หรือสินค้าที่อาจละเมิดการส่งออก, การนำเข้า, หรือละเมิดกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง, หรือเป็นสินค้าที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของพนักงาน ตัวแทนหรือวิธีการขนส่ง, หรือสร้างความเสียหายให้แก่สินค้าหรืออุปกรณ์อื่น ๆ หรือในทางที่ไม่คุ้มค่าต่อการขนส่ง

เครื่องอัดลมADICOMP – DELTA | ผู้นำด้านเครื่องปั๊มลมอุตสาหกรรม ระบบเครื่องอัดอากาศและเครื่องอัดแก๊ส จาก Vienza – Italy สำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภทและระบบลมอัดครบวงจร

บริษัทนําเข้าแรงงานต่างด้าวบริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด | บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้เงื่อนไข MOU

โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์บริษัท ชารีรักษ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด | เป็นโรงงานรับผลิตเครื่องจักร Automation ตามแบบ รับผลิตชิ้นงานโลหะ ตัดพับเหล็ก ตามแบบ บริการผลิตงานโลหะ

เปลี่ยนจอ Macbookเครื่องMacbook iMac iPad iPhone เสีย ซ่อมที่ไหนดี เรา BBMAC SERVICE | ศูนย์ซ่อม Macbook iPhone iPad iMac อาการเปิดไม่ติด ติดไม่ขึ้นภาพ